Gdzie wykorzystywany jest system informacji geograficznej?

system informacji geograficznej

Systemy informacji geograficznej (SIG) są narzędziami, które umożliwiają gromadzenie, analizowanie, zarządzanie i prezentowanie danych geoprzestrzennych. Dzięki nim możliwe jest prowadzenie działań związanych z planowaniem, projektowaniem i zarządzaniem w różnych dziedzinach, takich jak infrastruktura, ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, turystyka czy administracja publiczna. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, gdzie konkretnie wykorzystywany jest system informacji geograficznej.

Główne zastosowania systemów informacji geograficznej

Zastosowania systemów informacji geograficznej można podzielić na dwie kategorie: Związane z planowaniem przestrzennym oraz związane z zarządzaniem danymi przestrzennymi. 

W pierwszej kategorii SIG wykorzystywane są m.in. przy planowaniu urbanistycznym, tworzeniu map zasadniczych, wyznaczaniu terenów inwestycyjnych czy planowaniu dróg i sieci transportowych. 

W drugiej kategorii system informacji geograficznej umożliwia zbieranie i przechowywanie informacji o infrastrukturze, sieciach wodociągowych, gazowych i energetycznych, terenach zalesionych czy strefach ochrony przyrody.

KartGIS to jedno z wielu narzędzi, które wykorzystywane są w Polsce do tworzenia map oraz zbierania i przetwarzania danych geoprzestrzennych. Wdrożenie tego systemu pozwala m.in. na łatwe i szybkie opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, analizowanie wpływu inwestycji na środowisko naturalne czy wskazywanie terenów odpowiednich do budowy elektrowni wiatrowych czy farm fotowoltaicznych.

Inne zastosowania systemów informacji geograficznej

Jednym z zastosowań systemów informacji geograficznej jest również prowadzenie badań naukowych. Dzięki nim możliwe jest m.in. analizowanie zmian klimatycznych, monitorowanie zjawisk przyrodniczych czy wyznaczanie optymalnych terenów dla hodowli roślin i zwierząt. Systemy informacji geograficznej wykorzystywane są również w turystyce, gdzie służą m.in. do tworzenia map, prowadzenia baz noclegowych czy wskazywania najciekawszych tras wędrówek pieszych i rowerowych.

Podsumowując, systemy informacji geograficznej to narzędzia, które umożliwiają skuteczne zarządzanie danymi geoprzestrzennymi i prowadzenie działań w różnych dziedzinach, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Dzięki nim możliwe jest analizowanie i wykorzystywanie informacji o infrastrukturze, środowisku naturalnym czy sieciach transportowych.