Podział majątku – wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

podzial majatku

Czy podział majątku po rozwodzie wymaga zakładania osobnej sprawy? Co stanowi majątek wspólny, a czym jest majątek osobisty męża i żony? W jaki sposób może pomóc w podziale majątku dobry adwokat? Sprawdźmy, co warto wiedzieć o podziale majątku.

Rozwód a podział majątku wspólnego

Rozwód jest definitywnym zakończeniem małżeństwa. Nie zawsze jednak kończy jednak wszystkie sprawy między byłymi małżonkami. Bardzo często przecież pozostaje wspólny majątek – dom, mieszkanie, działka letniskowa, firma, samochody, konta bankowe oraz kredyty. Sąd w wyroku orzekającym rozwód zasadniczo majątku nie dzieli, ponieważ postępowanie byłoby zbyt obszerne i skomplikowane.

Zgodnie z art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może w wyroku rozwodowym, na wniosek jednego z małżonków podzielić majątek wspólny, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Praktyka jednak jest taka, że podział majątku Kraków Górka Narodowa po rozwodzie trzeba załatwić osobno. Pojawiają się pytania – jak to zrobić? Co będzie do tego niezbędne?

Majątki w małżeństwie – jakie wyróżniamy?

Możemy wyróżnić majątek wspólny, osobisty żony oraz osobisty męża. Wszystko to, co małżonkowie nabywają po ślubie, jak również to, co zarabiają, wchodzi do majątku wspólnego, chyba że zgodnie ustalą oni inaczej (takie postanowienie musi być expressis verbis zawarte w umowie – przykładowo w umowie nabycia mieszkania małżonkowie stwierdzają, że wejdzie ono do majątku osobistego żony a mąż wyraża na to zgodę). Majątek wspólny jest specyficzną masą, która nie może być podzielona dopóki trwa wspólność ustawowa i żaden małżonek samodzielnie, bez zgody drugiego, nie może zbyć żadnego składnika majątku wspólnego.

Ustawowy ustrój majątkowy obowiązujący w małżeństwie można zmienić. Jest to dopuszczalne zarówno w drodze umowy zawartej przed notariuszem, jak i w drodze postępowania sądowego. Ustanowienie rozdzielności w trybie sądowym opisane jest w osobnym artykule, tutaj poruszymy zmianę w formie umownej – przed notariuszem. Ustrój majątkowy w małżeństwie zmienia się zawierając w formie aktu notarialnego umowę majątkową małżeńską.