Budowa i działanie transformatorów 3-fazowych

transformator pradu

Nowoczesna energetyka i elektronika potrzebują wysokiej jakości prądu o odpowiednich parametrach. Z pomocą przychodzą urządzenia, których głównym zadaniem jest zmiana parametrów prądu elektrycznego. Są to transformatory, dostępne zarówno jako potężne transformatory energetyczne, jak i niewielkie urządzenia niskonapięciowe. Dowiedz się, jak są zbudowane i jak działają  transformatory 3-fazowe.

Do czego służy transformator?

„Transformare” w łacinie oznacza przemianę lub przekształcenie. Stąd nazwa urządzenia do zmiany właściwości prądu elektrycznego, czyli transformatora. Zmiana parametrów prądu odbywa się dzięki indukcji elektromagnetycznej. Przenosi ona energię elektryczną prądu przemiennego między obwodami, zachowując przy tym pierwotną częstotliwość prądu. Transformatory znajdują najczęściej zastosowanie do zmiany napięcia w sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia na potrzeby sieci średniego i niskiego napięcia.

Jak zbudowany jest transformator trójfazowy?

Transformator trójfazowy składa się z trzech jednakowych kolumn wykonanych z blachy transformatorowej. Na nich nawinięte są uzwojenia pierwotne i wtórne z drutu miedzianego przedzielone jarzmem i odseparowane galwanicznie, tak by nie miały między sobą połączenia elektrycznego. Dzięki temu energia z uzwojenia pierwotnego przekazywana jest do uzwojenia wtórnego jedynie poprzez pole magnetyczne. Z budową transformatora trójfazowego oraz jego parametrami można zapoznać się, odwiedzając witrynę internetową producenta dławików i transformatorów Inducto ze Szczecina, który oferuje też dławiki sieciowe trójfazowe i silnikowe, cewki powietrzne i różnego typu transformatory jedno i trójfazowe.

Jak działają transformatory?

Energia elektryczna doprowadzana jest do uzwojeń pierwotnych i wywołuje w rdzeniach transformatora zmienne pole magnetyczne. Strumień pola magnetycznego przepływa przez cewki uzwojenia wtórnego i generuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Powstaje siła elektromotoryczna, czyli napięcie. Wartość napięcia w uzwojeniu wtórnym zależy od stosunku ilości zwojów w obydwu cewkach. Specyficznym typem jest trójfazowy transformator separacyjny, w którym napięcie na uzwojeniu pierwotnym jest równe napięciu na uzwojeniu wtórnym. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym.