Czym jest duńska żółta karta?

ubezpieczenie zdrowotne

Dania jako państwo, w którym można żyć i pracować, staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem dla Polaków. Powodem jest dobre wynagrodzenie za pracę przy krótszym jej czasie. Na dodatek system zdrowotny w tym państwie uchodzi za jeden z najefektowniejszych w Europie. Jednak, aby nasi rodzący wyjeżdżający do Danii mogli z niego korzystać, potrzebna im jest tak zwana „żółta karta”. Czym jest ten dokument?

Co to jest „żółta karta” i do czego uprawnia?

Żółta karta” jest dokumentem, który potwierdza ubezpieczenie zdrowotne jej posiadacza. Jest to karta, która uprawnia cudzoziemca, a więc Polaka przebywającego w Danii do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej oraz z ewentualnej hospitalizacji. W razie jej braku, w przypadku skorzystania z opieki lekarza czy pobytu w szpitalu, zostanie wystawiony za to rachunek. Pomoc w uzyskaniu „żółtej karty” oferują takie firmy jak Biuro Rachunkowe E.Thomsen. Zajmują się świadczeniem usług administracyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych wszystkim, którzy mieszkają lub zamiarują na stałe mieszkać w Danii. Posiadanie tego dokumentu potwierdza legalność pobytu w tym kraju. Na karcie znajdują się dane jej posiadacza oraz numer CPR. Dzięki temu pełni ona funkcje dowodu tożsamości, za pomocą którego wiele spraw można załatwić. Posługiwać się nią można na poczcie i w bibliotece. Jest możliwe też wyrobienie nemID, dzięki któremu można się logować na rządowych stronach internetowej lub w bankowości internetowej.

W jaki sposób uzyskać „żółtą kartę”?

Osoby przyjeżdżające do Danii powinny w pierwszej kolejności poddać się procedurze rejestracji. Uzyskany wtedy numer CPR można porównać z polskim numerem PESEL. Wyrabianie „żółtej karty” jest faktycznie częścią tego procesu. W tym celu trzeba zebrać potrzebne dokumenty takie, jak dowód osobisty, paszport, pozwolenie na pobyt, dowód zamieszkania w Danii i udać się do International Citizen Service and CPR Registration. W niektórych przypadkach rodzinnych potrzeba też certyfikatu małżeństwa i urodzeń dzieci. Numer CPR nadawany jest od razu, ale sama karta przychodzi pocztą na podany adres.

Wydanie karty jest bezpłatne.
Tak samo bezpłatnie można dokonać zmian danych adresowych. Natomiast w przypadku zgubienia tego dokumentu, za ponowne wydanie trzeba już zapłacić.