Paczki Polska-Anglia: w jakich sytuacjach może zostać naliczone cło?

kurier

Przesyłki z Anglii do Polski wciąż są nadawane niezwykle często. Bliscy krewni i znajomi wymieniają między sobą prezenty lub wspomagają rodziny w trudnej sytuacji, wysyłając im paczki z żywnością, odzieżą lub przedmiotami codziennego użytku. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej proces nadawania przesyłek uległ wielu zmianom. Pojawiła się między innymi odprawa celna, co wpłynęło na łączne koszty obsługi przesyłek.

Przesyłki z Anglii do Polski po Brexicie

Osoby, które często korzystały z poczty kurierskiej, obecnie zastanawiają się, jakie zmiany wprowadził Brexit i czy nadanie paczki Polska-Anglia nadal jest tak proste i opłacalne, jak jeszcze rok temu. Trudno zaprzeczyć temu, że nastąpiły zmiany w wymianie towarów. W znacznym stopniu jednak dotknęły one przedsiębiorców, którzy przesyłają duże ilości produktów o znacznej wartości. Prywatna wysyłka z Anglii do Polski odbywa się na podobnych zasadach, z niewielkimi zmianami dotyczącymi odprawy celnej.

Odprawa celna jest obecnie stałym elementem, który składa się na przewóz paczek Polska-Anglia. Nadając je w dowolnej firmie kurierskiej, musisz liczyć się z tym, że zostaną one sprawdzone przez celników i wyrywkowo poddane szczegółowej kontroli. 

Istotne dla Ciebie jest to, że masz obowiązek przygotować odpowiednią dokumentację, w tym wykaz przedmiotów znajdujących się w przesyłce wraz z oszacowaniem ich wartości. Jest ona jednym z wyznaczników naliczenia opłaty celnej.

Jak nadać tanie paczki do Polski z UK?

Paczki Polska-Anglia są obecnie przewożone tylko przez wybrane firmy kurierskie. Wynika to z konieczności organizacji transportu i formalności celnych. Tanie paczki do Polski z UK możesz nadać na euro-paka.pl, gdzie znajdziesz odpowiednią firmę przewozową, dokonasz wyceny usługi i zapoznasz się z informacjami dotyczącymi cła. Wysyłka z Anglii do Polski wymaga też wypełnienia dokumentów, które dostarczają przewoźnicy przy podpisywaniu umowy.

Do formalności, których dopełnienia wymaga nadanie przesyłki z Anglii do Polski, jest też uiszczenie przepisowych opłat. Są to opłata celna (importowa lub eksportowa) oraz podatek VAT. Przepisy precyzyjnie określają, kto ma obowiązek wnieść takie opłaty i w jakiej wysokości. Nie dotyczą one każdego nadawcy i każdej paczki, chociaż niektóre firmy kurierskie pobierają opłatę celną importową z góry. Do takich firm zalicza się na przykład DPD.

Kiedy od paczki Polska-Anglia jest naliczane cło?

Opłata celna nie jest jedyną, jaką musi wnieść nadawca, jeśli jego przesyłka nie spełnia warunków zwolnienia. Odpowiednie służby naliczają też podatek VAT, który jest podatkiem od towarów i usług. Cło jest opłatą nakładaną przez państwo na towary przywożone zza granicy. Jego celem jest wyrównanie różnic pomiędzy wartością towaru wwożonego, a tego samego towaru produkowanego w kraju. Dzięki temu panuje zdrowa konkurencja, a gospodarka nie traci na tanim imporcie.

Państwa należące do UE łączy tzw. unia celna. Oznacza to, że towary wymieniane między krajami są zwolnione z cła. Wielka Brytania nie należy już do UE, dlatego paczki Polska-Anglia mogą być objęte taką opłatą. Kiedy tak się dzieje? 

Cło nie jest naliczane w przypadku wysyłki towarów nieprzeznaczonych na handel. Zwolnione są też z niego rzeczy o małej wartości, która nie przekracza 150 euro oraz elektronika, leki, urządzenia medyczne, wyroby z metali nieszlachetnych czy sprzęt telekomunikacyjny. 

Podatek celny trzeba natomiast zapłacić, jeśli przesyłka zawiera towary objęte akcyzą, na przykład wodę toaletową lub perfumy. Kryterium jest też miejsce wytworzenia danego dobra. Akcyza dotyczy wszystkich sprzętów, które powstały poza Unią Europejską i Wielką Brytanią.