Na czym polega audyt finansowy przedsiębiorstwa?

audyt finansowy

Obowiązek przeprowadzenia audytu finansowego przedsiębiorstwa wynika z ustawy o rachunkowości, która nakłada ten obowiązek na banki, instytucje finansowe, firmy inwestycyjne, spółki akcyjne czy podmioty prawne, które w roku poprzedzającym zatrudniały co najmniej 50 osób. Ustawa ta zawiera wiele regulacji prawnych związanych z audytem finansowym, o których powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca, również ten przeprowadzający restrukturyzację firmy.

Czym jest audyt finansowy i kto go wykonuje?

Audyt finansowy to narzędzie informacyjno-kontrolne, tzw. rewizja finansowa. Celem audytu jest wykrycie ewentualnych błędów i nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych oraz księgach. Stąd wielu przedsiębiorców obawia się takiej rewizji finansowej. Niepotrzebnie! Audyt finansowy może także przynieść wiele korzyści firmie. Pozwala on ocenić, które sfery działalności funkcjonują nieprawidłowo, poprawić efektywność firmy i jej wyniki finansowe. Dzięki niemu przedsiębiorstwa zmagające się z niewypłacalnością nie doprowadzą do bankructwa firmy.

Audyt finansowy przedsiębiorstwa to narzędzie, które wspiera także cały proces restrukturyzacji firmy. Przeprowadza go biegły rewident. Audyt może być wykonywany dorocznie, w celu wykrycia ewentualnych błędów w sprawozdaniach finansowych i księgach, po przekształceniach spółek czy przy wnioskach o dofinansowanie publiczne.

Na czym polega audyt finansowy i z jakich etapów się składa?

W ramach audytu finansowego przedsiębiorstwa osoba uprawniona przeprowadza kontrolę ksiąg rachunkowych, sprawozdań, procedur podatkowych, ewidencji, windykacji należności, funduszy i kapitałów czy środków pieniężnych. Badane są także sposoby rejestracji operacji gospodarczych i ich zgodność z obowiązującym prawem. Kontroli mogą być poddane różne sfery działalności. Audyt finansowy może trwać kilka tygodni.

Bardzo ważne, aby do przeprowadzenia audytu finansowego przedsiębiorstwa wybrać doświadczonego specjalistę. Mogą to być eksperci z kancelarii Legal Liability w Łodzi, która zajmuje się audytami finansowymi przedsiębiorstw, w tym optymalizacją kosztów. Dobrze przeprowadzony audyt i mądre wskazówki mogą nawet ochronić firmę przed niewypłacalnością i bankructwem, a także wpłynąć na poprawę efektywności oraz wyników finansowych przedsiębiorstwa.