Czy korzystanie ze studni głębinowych to rozwiązanie ekologiczne?

studnia glebinowa

Studnie głębinowe to rozwiązanie, które jest doskonałą alternatywą dla pozyskiwania wody z sieci wodociągowej. Pozwalają one na jej pobieranie z wodonośnych warstw gleby za pomocą odpowiednio wykonanego odwiertu. Ich największą zaletą jest dostęp do czystej, niechlorowanej, a także o wiele tańszej wody. Wiele osób mając jednak na uwadze aspekty związane z ochroną środowiska, zastanawia się, czy studnie głębinowe są ekologiczne. Postanowiliśmy to więc sprawdzić.

Jak wykonanie studni głębinowej wpływa na ekosystem?

Studnia głębinowa wymaga wykonania odwiertu, który pozwoli na czerpanie wody z warstw podskórnych gleby. Działania te są jednak jednorazowe i nie obejmują dużego obszaru. Dodatkowo podczas ich przeprowadzania do gruntu nie przedostają się żadne szkodliwe substancje, które mogłyby skazić glebę czy wody gruntowe. Dlatego też, jeśli chodzi o wykonanie studni głębinowej, jeśli zostanie ono przeprowadzone przez specjalistów, takich jak firma wiertnicza DANIEL, nie wpływa ono niekorzystnie na ekosystem.

Czy stosowane w studniach pompy głębinowe są bezpieczne dla środowiska?

Aby czerpanie wody ze studni głębinowej było możliwe, konieczne jest nie tylko wykonanie odwiertu, ale także zastosowanie odpowiednio przystosowanej do tego pompy głębinowej, która może być modelem z silnikiem olejowym lub pompą hydroforową. Jednak zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku urządzenia te nie zagrażają w żaden sposób środowisku naturalnemu. Wszystko za sprawą tego, że pompy głębinowe z silnikami olejowymi są modelami w pełni szczelnymi, przez co nie generują ryzyka skażenia wody poprzez oleje, nawet w przypadku kiedy dojdzie do ich awarii. Z kolei pompy hydroforowe nie są nawet zanurzone w wodzie, a jedynie pracują na jej powierzchni, w związku z tym są w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Studnia głębinowa uczy oszczędzania wody

Rozważając ekologiczność studni głębinowej, należy wziąć pod uwagę nie tylko to jak jej wykonanie oraz elementy na jakich ona bazuje, wpływają na środowisko, ale także sposób jej użytkowania. Studnia głębinowa zmusza bowiem do rozsądnego, mądrego i oszczędnego gospodarowania dostępną wodą, zwłaszcza w okresach suszy, kiedy jej lustro wody znacznie opada, a zamontowana w niej pompa zaczyna pracować mniej efektywnie.