Zasady transportu towarów i żywności

transport zywnosci

Transport towarów i żywności różni się między sobą. W zależności od rodzaju przewożonych materiałów, oprócz podstawowych przepisów prawa ruchu drogowego, należy spełnić wiele przepisów dotyczących konkretnych towarów. Jakie są ogólne zasady transportu? Jakie towary można przewozić? Jakie dodatkowe regulacje należy spełnić podczas transportu żywności?

Ogólne warunki przewozu towarów

Aby transport towarów przebiegał sprawnie, niezbędne jest prawidłowe sporządzenie dokumentacji przewozowej. Najczęściej wykorzystywanym formularzem jest list przewozowy, który otrzymuje nadawca, przewoźnik i adresat. Jak wyjaśnia firma transportowa Warentrans, list zawiera nie tylko dane wszystkich stron uczestniczących w przewozie towarów, ale też dane samej przesyłki, w tym rozmiar, wagę i w zależności od materiału i rodzaju transportu – jego rodzaj. Dodatkowe warunki, jakie należy spełnić, to prawidłowe zapakowanie i oznakowanie towarów zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Jakie towary transportuje się drogą lądową?

Do towarów, jakie można transportować drogą lądową, należą między innymi:

  • żywność, w tym produkty spożywcze o krótkim okresie przydatności do spożycia,
  • towary drobnicowe, przede wszystkim zamówienia indywidualne na niewielkie towary, realizowane przez firmy kurierskie,
  • materiały budowlane, w tym materiały sypkie,
  • towary niebezpieczne ADR.

Każdy z tych materiałów wymaga spełnienia dodatkowych przepisów. Rygorystycznymi regulacjami prawnymi otoczony jest przede wszystkim transport żywności.

Jakie zasady należy spełnić podczas transportu żywności?

W przypadku transportu żywności kluczową rolę odgrywa czas, dlatego znajomość wszelkich zasad organizacji i realizacji przewozu produktów spożywczych znacząco ułatwi sprawne dostarczenie ich do odbiorcy. Na szczególną uwagę zasługuje transport chłodniczy produktów z ograniczoną przydatnością do spożycia. Żywność wymagająca specjalnych warunków podczas przewozu transportowana jest przy użyciu chłodni lub lodowni z systemami pozwalającymi na bieżąco kontrolować temperaturę wewnątrz kabiny. Temperatura, w jakiej należy przewozić żywność mrożoną i schłodzoną, jest wskazana w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności z 30 października 2003 roku oraz międzynarodowej umowie dotyczącej przewozu towarów i artykułów szybko psujących się, tzw. konwencja ATP.

Dokument dodatkowo wskazuje normy i zalecenia dotyczące wyposażenia oraz warunków termicznych, jakie musi spełnić pojazd. Określa sposób kontroli zgodności z normami środków transportu chłodzonych lub ocieplanych, a także wszelkie procedury i metody pomiarów, w tym kontroli urządzeń chłodniczych i grzewczych.