Typowe błędy w procesach spedycyjnych – czego się wystrzegać?

procesy spedycyjne

Transport towarów zwykle odbywa się drogą lądową, morską lub lotniczą. Zazwyczaj przebiega on szybko, sprawnie i bezpiecznie wówczas, gdy jest odpowiednio przygotowany. Dlatego też jego kompleksową organizację z reguły powierza się profesjonalnym spedytorom, którzy doskonale wiedzą, jak wystrzegać się najczęściej występujących błędów w procesach spedycyjnych. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Koniecznie przeczytaj artykuł.

Czym zajmuje się spedytor?

Osoby pełniące funkcję spedytorów odpowiadają za realizację rozmaitych czynności spedycyjnych, ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa transportu ładunków oraz terminowości realizacji usługi. Profesjonalną pomoc spedytorską oferują tak osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa, takie jak MAXIMUS. Ich zasadnicza funkcja sprowadza się do kompleksowej organizacji dowozu zamówionych produktów na miejsce przeznaczenia, jak również czuwania nad prawidłowością załadunku, rozładunku oraz ewentualnego przeładunku określonych towarów. Wykwalifikowani spedytorzy szczegółowo planują trasę przewozów pasażerskich i towarowych. Zazwyczaj to oni podejmują również ostateczne decyzje dotyczące wyboru konkretnego środka transportu. Do obowiązków spedytorów zalicza się również skompletowanie dokumentacji przewozowej, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych w kraju dostawy zezwoleń. W przypadku towarów transportowanych za granicę osoby piastujące omawianą funkcję biorą na siebie odpowiedzialność za dopełnienie różnych formalności związanych z odprawą celną i ubezpieczeniem ładunku.

Jakie błędy najczęściej popełniają spedytorzy?

Spedytorzy na ogół sumiennie przykładają się do swojej pracy. Mimo wszystko również także im zdarzają się różne pomyłki i niedopatrzenia rzutujące na jakość realizacji usługi. Do jednych z najczęstszych błędów w procesach spedycyjnych zalicza się wybór niewłaściwego środka transportu. Samochód lub inny pojazd może okazać się niewystarczająco duży na pomieszczenie całości załadunku. Niekiedy również problemem okazuje się jego zły stan techniczny. Dzieje się tak wówczas, gdy osoba świadcząca usługi spedycyjne nie zadba o wcześniejszą weryfikację tych kwestii.

Przy wyznaczaniu trasy przewozu pasażerów lub ładunków spedytorzy korzystają z różnego rodzaju map. Dokumenty te muszą być możliwie jak najbardziej aktualne, uwzględniając np. przeprowadzane na bieżąco roboty drogowe czy też okresowe zmiany organizacji ruchu.

Trzeba też wystrzegać się działania bez niezbędnych zezwoleń oraz dokumentów dotyczących ładunku bądź pojazdu transportowego.