Szkolenie z przywództwa – dla kogo, jakie korzyści niesie?

Szkolenie z przywództwa opiera się na kwestii budowania relacji z pracownikami. Skupia się przede wszystkim na komunikacji z zespołem, która wspiera przywództwo lidera i na zaangażowaniu pracowników, w realizację danych celów. Kierowanie zespołem nie jest łatwym zadaniem, gdyż niezbędne są pewne kwalifikacje, wysoka kultura osobista, oraz tak zwane umiejętności miękkie. Lider jest odpowiedzialny za wynik grupy i to właśnie na nim spoczywa wiele obowiązków. Pełnienie funkcji przywódcy i zarządzanie zespołem jest sporym wyzwaniem dla każdego, aby mu podołać, warto zrozumieć, czym jest przywództwo i jakie kompetencje musi posiadać lider. Pomóc w tym może szkolenie z przywództwa, które pozwoli nabyć wszelkich potrzebnych umiejętności, aby móc sprostać temu stanowisku. Głównym celem szkolenia jest nabycie oraz rozwinięcie praktycznych umiejętności zmniejszania stresu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz poznanie technik zarządzania zasobami ludzkimi.

Czym jest właściwie przywództwo?

Przywództwo, czyli leadership jest to nowoczesny model managerski uzupełniający, a niekiedy zastępujący klasyczne standardy zarządzania. Szkolenia z przywództwa (np. https://gamechangersacademy.eu/oferta/) przeważnie dotyczą kierowania zespołem pracowników, jednak są wykorzystywane także na poziomie organizacji. Dzięki nim, w praktyce można osiągnąć zamierzone cele w sposób bardzo skuteczny. A wszystko to poprzez efektywne oraz elastyczne wykorzystanie potencjału pracowników, kadry managerskiej oraz firmy jako organizacji. W wielu sytuacjach przydaje się tak zwane naturalne przywództwo. Jest ono nieocenione w trakcie prowadzenia spotkań firmowych, podczas rozmów z pracownikami, w trakcie podejmowania decyzji i motywowania innych. Jest to umiejętność rozwiązywania nawet ciężkich konfliktów, pewność i odwaga w relacjach interpersonalnych i łatwość kierowania spotkaniami w ustalonym kierunku, aby osiągnąć pożądany rezultat.

Szkolenia przywództwo – czyli propozycja dla prawdziwych liderów

Szkolenie z przywództwa nie polega na budowaniu autorytetu, a nauczeniu się wspierania zespołu. Podczas niego, każda osoba może nauczyć się, w jaki sposób wzmacniać u pracowników zaangażowanie oraz pro aktywność, poprzez swoje działania i wiarygodność. Prawdziwy przywódca jest przede wszystkim dla swojego zespołu doskonałym przykładem i wsparciem, ukazuje również im odpowiednią drogę, w jaką mają podążać. Szkolenie pozwoli na odnalezienie w sobie siły przywódcy, po czym przekazanie jej swoim współpracownikom. Podczas takich spotkań podkreślane jest przede wszystkim to, jak ważna jest komunikacja w samym zespole, ale także między liderem a współpracownikami. Prawdziwy lider stawia cele, ale oprócz tego staje się coachem dla innych i pomaga im w samorozwoju.

Jakie główne kompetencje powinien mieć lider?

Dzisiejsze przywództwo polega nie jedynie na umiejętności współpracy i motywowania zespołu, ale także na jego wspieraniu. Osoba chcąca zostać liderem musi cały czas podnosić poziom własnych kompetencji oraz kwalifikacji, a także zachęcać do takich kroków swój zespół. Powinna także stworzyć warunki do kreatywnej pracy zespołu. Do wielu istotnych kompetencji i umiejętności, jakie powinien posiadać lider, można zaliczyć:

 • Doskonałe rozumienie celów strategicznych organizacji oraz własnej roli w ich osiągnięciu
 • Zagwarantowanie zespołu wszystkich niezbędnych zasobów
 • Budowanie relacji, negocjacje, współpraca i komunikacja
 • Motywowanie oraz rozwijanie pracowników
 • Zarządzanie zmianami
 • Umiejętność podejmowania trafnych decyzji w odpowiednim czasie

Szkolenia przywództwo – komu są polecane?

Co pewien czas, konieczne jest stosowanie nowych technik komunikacji czy też sposobów rozdzielania zadań. Szkolenie z przywództwa pozwoli wykorzystać wszelkie możliwości, a także pokazuje to, iż zarządzanie zespołem nie musi być wcale takie trudne, jakby się mogło zdawać. Warto jednak poznać podstawowe procesy i sposoby komunikacji. Szkolenie z przywództwa polecane jest wszystkim osobom, które awansowały, ale również tym które chcą skuteczniej pełnić rolę lidera. Takie szkolenia są więc dobrym rozwiązaniem dla:

 • Menadżerów
 • Właścicieli firm
 • Prezesów oraz Członków zarządów
 • Liderów pragnących zwiększyć swoje kompetencje

Szkolenie z przywództwa – korzyści

Tego rodzaju szkolenie pozwoli przede wszystkim na:

 • Skuteczne budowanie oraz prowadzenie zespołów do wyznaczonych przed nimi celów
 • Rozwijanie swoich pracowników poprzez wsparcie, odpowiedni styl przywództwa i właściwe delegowanie
 • Komunikowanie się z osobami w sposób efektowny, a zarazem przyjazny
 • Budowanie dobrych relacji oraz zwiększenie zaangażowania w zespole
 • Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, udzielania informacji zwrotnej i prowadzenia czasem trudnych rozmów
 • Rozpoznanie oraz kształtowanie swojego stylu przywództwa
 • Poznanie celów i zadań jakie stoją przed liderami
 • Świadome pełnienie roli lidera
 • Poznanie oraz zrozumienie sposobu budowy zaufania pomiędzy członkami zespołu
 • Przeprowadzenia diagnozy własnego zespołu oraz wypracowanie rekomendacji, jak pracować z danymi osobami
 • Uzyskanie niezbędnych narzędzi do motywowania oraz rozwijania pracowników
 • Poznanie różnych stylów przywództwa i zdobycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności

Szukasz odpowiednich dla siebie szkoleń z przywództwa? Odwiedź: gamechangersacademy.eu