Podział majątku w świetle prawa polskiego

Rozwód to niezwykle traumatyczne przeżycie dla wielu osób. Niestety zdarza się tak, że proces ten wiążę się z całą masą nieprzyjemnych sytuacji, jak wyciąganie tajemnic życia rodzinnego, a także podział majątku. Jak sytuacja prezentuje się w świetle prawa obecnie? W jakimi formami podziału majątku mamy do czynienia w świetle prawa polskiego?

Wspólność majątkowa

Zawierając związek małżeński, w którym nie podpisujemy intercyzy, mamy do czynienia ze wspólnością majątkową. Wszelkie dobra materialne, jakie posiadają małżonkowie, są ich wspólną własnością i nie podlegają żadnym podziałom. Możliwość podzielenia majątku istnieje wyłącznie w momencie ustania wspólności ustawowej. Współcześnie w celu uniknięcia wszelkich nieporozumień małżonkowie w momencie zawarcia małżeństwa decydują się na spisanie intercyzy, w której uwzględniają poszczególne dobra, które po rozwodzie należą się konkretnej ze stron. Bardzo często wśród tych dóbr wymienić można nieruchomości nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego lub inne cenne przedmioty jak samochód, czy aktywa.

Podział majątku po rozwodzie – W jaki sposób dokonać?

Małżonkowie w świetle polskiego prawa mogą dokonać podziału majątku na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest polubowne zawarcie umowy, natomiast drugim sposobem jest podział dóbr w sposób sądowy. W drugim przypadku w trakcie trwania procesu rozwodu dokonać złożenia stosownych dokumentów o podział majątku. W przypadku umowy sprawa prezentuje się znacznie łatwiej, gdyż to na stosownym dokumencie małżonkowie samodzielnie decydują, jakie dobra należą do nich po ustaniu małżeństwa. Wyjątek w tym przypadku stanowią jednak nieruchomości, których podział powinien zostać zawarty w formie aktu notarialnego. Majątek w wyniku ustania wspólności dzielony jest po równo pomiędzy małżonków. Każda ze stron może jednak wnieść do sądu o ustalenie wysokości wkładu w majątku wspólnym, co może przełożyć się na zmiany w podziale. W takiej sytuacji do podziału dochodzi w wyniku ustalenia nakładu pracy obu stron, biorąc pod uwagę także prowadzenie gospodarstwa domowego, czy też wychowywanie dzieci. Małżonek, który wnosi o nierówny podział majątku, zobowiązany jest do przedstawienia dowodów w postaci dokumentów, aktów lub zeznań świadków.

Kwestie formalne związane z podziałem majątku

Wniosek związany z podziałem majątku musi zostać złożony w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla przedmiotów, które wchodzą w skład majątku. Konieczne będzie także wniesienie opłaty w wysokości 1000 zł. W przypadku, kiedy małżonkowie zdecydują się na równy podział, opłata w tym przypadku wynosi 300 zł. W trakcie rozwodu oraz podziału majątku warto skorzystać z usług profesjonalnych prawników, gdyż pomoc specjalisty może zniwelować wiele problemów i trudności zwłaszcza wtedy, kiedy obie ze stron nie zgadzają się co do podziału majątku lub jedna ze stron rości sobie do majątku większe prawo, niż wysokość faktycznego wkładu w budowę życia małżeńskiego. Porady prawne to szansa na zapoznanie się z wieloma ”kruczkami” prawnymi oraz możliwościami, jakie przysługują małżonko w trakcie trwania, zwłaszcza burzliwego rozwodu, który z pewnością nie należy do łatwych i prostych wydarzeń w życiu człowieka.

Partner artykułu: Kancelaria Radcy Prawnego – Lucyna Szabelska