Ochrona patentowa wynalazku – o czym mowa w praktyce?

Uzyskując patent na wynalazek zyskuje się prawo do dowolnego dysponowania danym rozwiązaniem. Ochrona patentowa wynalazku jest więc niezwykle istotna, także pod względem komercyjnym.

Jak działa ochrona patentowa wynalazku?

Aby ochrona patentowa wynalazku w Warszawie zaczęła obowiązywać, należy złożyć wniosek w Urzędzie Patentowym, a także uiścić opłatę skarbową. Dzięki temu rozpocznie się procedura sprawdzania wniosku i potwierdzania tego, czy patent na wynalazek w Warszawie może zostać udzielony zgodnie z prawem.

W formularzu składanym w Urzędzie Patentowym należy zamieścić informacje dotyczące dziedziny techniki, której dotyczy wynalazek, korzystnego wpływu rozwiązania na dobro społeczne. Ochrona nazwy handlowej w Warszawie zacznie obowiązywać, gdy wszystkie kwestie formalne zostaną spełnione.

Ile kosztuje ochrona patentowa wynalazku?

Zgłoszenie ochrony patentowej kosztuje 550 zł lub 500 zł. Ta druga kwota jest do uiszczenia z rabatem, gdy wniosek do Urzędu Patentowego wpływa drogą elektroniczną. Trzeba jednak przygotować się na to, że rejestracja wzoru przemysłowego może trwać nawet do 3 lat. Niestety czas jest długi.

Istotne jest to, że ochrona patentowa wynalazku w Warszawie może zostać udzielona tylko na unikalne przedmioty, dlatego należy upewnić się, czy ktoś wcześniej nie opatentował takiego samego pomysłu. Jeżeli tego się nie zrobi, można stracić 3 lata oczekiwania na werdykt zupełnie niekorzystny.

Co daje ochrona nazwy handlowej?

Dzięki temu, że ochrona wzorów towarowych w Warszawie zacznie obowiązywać, osoba zgłaszająca zyskuje prawo do komercyjnego wykorzystania i zarabiania. W ramach uzyskanych uprawnień, taka osoba może wytwarzać, używać, oferować i dowolnie dysponować produktem. Oczywiście najważniejsze jest, że może na nim zarabiać.

Ochrona znaków towarowych jest bardzo ważnym aspektem działalności każdego rozwijającego się przedsiębiorcy. Należy postarać się o patent, aby ktoś inny nie zaczął zarabiać na naszym pomyśle.