Jakie zajęcia są organizowane w domach seniora?

dom seniora

Naturalne procesy pogarszania się sprawności fizycznej postępujące wraz z wiekiem oraz pojawiające się dolegliwości, którym nierzadko ciężko zaradzić w warunkach domowych, sprawiają, że wiele osób starszych wymaga wsparcia i specjalistycznej opieki. Rozwiązaniem pozwalającym na zapewnienie im maksymalnego komfortu w miejscu gwarantującym dostęp do zaplecza medycznego i wykwalifikowanego personelu jest zdecydowanie się na pobyt w domu seniora.

Na co mogą liczyć seniorzy korzystający z opieki stacjonarnej?

Opieka nad osobami przebywającymi w domu seniora obejmuje zaspakajanie wszystkich potrzeb, począwszy od prowadzonej pod nadzorem lekarza i rehabilitantów terapii odpowiedniej do stanu zdrowia, a skończywszy na towarzystwie osób w zbliżonym wieku oraz pomocy w sprawach dnia codziennego czy zapewnieniu możliwości spędzania czasu zgodnie ze swoimi preferencjami. Najlepsze domy seniora oferują także programy pozwalające na zachowanie sprawności intelektualnej oraz podtrzymywanie więzi z innymi pensjonariuszami. Wśród dostępnych możliwości znajdują się zwykle pomoc w uczestnictwie w praktykach religijnych czy zajęcia podnoszące sprawność umysłową oraz uprzyjemniające pobyt i działające stymulująco na zdolności poznawcza. Wśród proponowanych opcji znajdują się m.in. zajęcia z muzykoterapii czy dogoterapii, a także warsztaty kulinarne bądź specjalnie organizowane wydarzenia kulturalne.

Jakie znaczenie ma właściwe dbanie o sposób spędzania wolnego czasu?

Utrzymywanie sprawności fizycznej na dopasowanym do stanu zdrowia i wieku poziomie oraz dbanie o sferę intelektu, pozwala nie tylko na zachowanie kondycji, ale też zapobiega pogarszaniu się nastroju, pomaga w odnajdywaniu radości życia codziennego oraz umożliwia ciągły rozwój osobisty, będący ważnym składnikiem zdrowia psychicznego. Tworzone z myślą o seniorach specjalne wydarzenia uprzyjemniające im czas i sprzyjające dobremu samopoczuciu ułatwiają radzenie sobie z dolegliwościami oraz pomagają w stawianiu czoła różnym wyzwaniom wynikającym z powodowanych wiekiem naturalnych ograniczeń. Przykładem placówki kładącej nacisk na wszechstronną opiekę i zapewnianie optymalnych warunków jest Senior Residence z Katowic, oferująca fachowe wsparcie opiekuńczo-rehabilitacyjne oraz kulturalno-edukacyjne.