Jakie zadłużenia są umarzane po upadłości konsumenckiejj

upadlosc konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwala na pozbycie się przynajmniej części długów i tym samym rozpoczęcie nowego etapu życia, tym razem bez uciążliwych zobowiązań finansowych. Jakie zadłużenia mogą zostać umorzone w wyniku tego procesu? Przeczytaj tekst, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści płynących z ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – czy wszystkie zadłużenia mogą zostać umorzone?

W ramach procesu ogłaszania upadłości konsumenckiej sąd ustala plan spłat, poprzez które dłużnik może uregulować określoną część swoich zobowiązań finansowych. Nowe raty są wyznaczane, biorąc pod uwagę dochody i majątek zainteresowanego. Dobra materialne są często spieniężane, aby możliwe było uregulowanie jak największej części długów. Kiedy z kolei upłynie termin spłat, reszta zobowiązań jest umarzana.

Jeśli zatem czyjeś długi są na tyle wysokie, że trudno się ich pozbyć, warto rozważyć opcję ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Szczecin to jedno z miast, gdzie działają specjaliści pomagający w tym procesie. Należy zdawać sobie jednak sprawę z tego, że nie wszystko długi mogą zostać umorzone. Większość z ich rodzajów rzeczywiście może być zlikwidowana, ale istnieją pewne wyjątki. Umorzone nie mogą być między innymi alimenty, zadłużenia z tytułu rent i odszkodowań, a także grzywny.

Czy upadłość konsumencka to dobra opcja?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest czymś, o czym każdy marzy. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy jest to najlepsza dostępna opcja. Mowa o przypadkach, w których zadłużenie jest tak wysokie, że trudno się go pozbyć. Warto zwrócić się wówczas do specjalistów zajmujących się doradztwem upadłościowym, na przykład tych pracujących w Kancelarii Wardyn. Zaletą tego rozwiązania jest niewątpliwie pomoc w spłaceniu niektórych zadłużeń oraz umorzenie pozostałych zobowiązań. Oznacza to jednak, że część dochodów dłużnika może zostać zajęta, a jego majątek ulegnie spieniężeniu.

Po ogłoszeniu upadłości bardzo trudno będzie również uzyskać kolejny kredyt. Nie jest to zatem idealna opcja, ale w niektórych przypadkach pozwala pozbyć się zobowiązań finansowych, a co za tym idzie, codziennego stresu. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z porady specjalisty zajmującego się doradztwem upadłościowym.