Jak znaleźć odpowiednie mieszkanie pod flipowanie nieruchomości?

Mieszkanie pod flipowanie- jak znaleźć?

Inwestowanie na rynku nieruchomości pierwotnych lub wtórnych może przybrać formę nowoczesnego flipowania. House flipping jest anglojęzycznym pojęciem, rozpowszechnionym głównie w Stanach Zjednoczonych oznaczającym inwestycje w mieszkania, które później sprzedaje się z zyskiem. Jak jednak znaleźć takie mieszkanie? Na czym tak właściwie polega flipowanie nieruchomości?

Pojęcie flippingu w praktyce

House flipping to inaczej flipowanie nieruchomości, czyli działanie inwestycyjne przypominające spekulacje giełdowe, ale z wyższym poziomem pewności, że cała inwestycja przyniesie w krótkim czasie spodziewane zyski. Nieruchomości jako narzędzie inwestycyjne mają to do siebie, że raczej nie tracą szybko na wartości. Co więcej, istnieje większe prawdopodobieństwo tego, że w dłuższym czasie wystąpi raczej aprecjacja cen mieszkań niż ich deprecjacja, czyli spadek.

Jeśli więc inwestor podejmuje decyzję o flippingu nieruchomości, to ma do zaakceptowania tak naprawdę niski poziom ryzyka. Kupuje mieszkanie po cenie niższej od jego wartości rynkowej, a następnie albo odsprzedaje w krótkim czasie innemu inwestorowi po względnie niskiej cenie, choć z zyskiem (w ramach idei wholesale flipping), albo inwestuje w remont takiej nieruchomości, zwiększając jej standard i obiektywną wartość (rehabbing). W tym drugim przypadku stopa zwrotu z inwestycji może być znacznie wyższa, ale i flipowanie nieruchomości z założeniem przeprowadzania prac remontowych wymagać będzie od inwestora znacznie większego zaangażowania – czasu i środków finansowych.

Najważniejszą sprawą we flipowaniu nieruchomości jest znalezienie takiego lokalu mieszkalnego, jaki będzie można albo szybko odsprzedać innemu inwestorowi z realizacją zysku, albo zainwestować w jego remont i zbyć po dużo wyższej cenie.

Gdzie i jak szukać mieszkań pod flippowanie?

Znalezienie dobrej, okazyjnej oferty sprzedaży mieszkania jest najważniejszym elementem inwestycji polegającej na flipowaniu nieruchomości. Należy szukać takich lokali, które są oferowane poniżej swojej wartości. Realna ocena opłacalności inwestycji stwarza pewne trudności dla debiutujących flipperów, ale z czasem można się tego wszystkiego nauczyć. Przy przeglądaniu ofert i oglądaniu mieszkań przeznaczonych do sprzedaży trzeba skupiać się na cenie ofertowej i możliwej cenie transakcyjnej do wynegocjowania, ale również szacunkowo ocenić, jakich nakładów finansowych będzie wymagał remont nieruchomości. Właściwie po przeprowadzeniu kilku transakcji flipowania na mieszkaniach można wykształcić w sobie pewien system racjonalnej wyceny opłacalności inwestycji.

Atrakcyjnych ofert nieruchomości pod flipowanie można szukać w wielu miejscach, między innymi w serwisach ogłoszeniowych, jak i w prasowych rubrykach z nieruchomościami. Można też brać udział w przetargach w spółdzielniach mieszkaniowych. Źródłem informacji i ofert z niską ceną są licytacje komornicze, ale w ich przypadku trzeba dokładnie sprawdzać stan prawny nieruchomości i nie dawać się ponieść emocjom przy przystępowaniu do licytacji. Jeśli tak się stanie, inwestor może wydać na mieszkanie więcej, niż realnie jest ono warte. Dobrym za to źródłem ofert nieruchomości pod flipping są przetargi ze spółdzielni mieszkaniowych oraz z różnych spółek państwowych, ponieważ na ogół nieruchomości są tam sprzedawane w bardzo atrakcyjnych cenach, na których inwestorom zależy. Lokalizacja nieruchomości jest przy tym bardzo ważna, ponieważ wyraźnie wpływa ona na ostateczną cenę, jaką może osiągnąć odnowione mieszkanie wystawione na sprzedaż.