Jak przekształcić działalność indywidualną w spółkę?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wiąże przedsiębiorcy na zawsze z taką formą prawną. Płynnie może on bowiem przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ani na jeden dzień nie zawieszając jej funkcjonowania. Taki krok pomaga w optymalizacji prowadzenia biznesu, a także jest szansą na rozwój. Jak dokonać przekształcenia JDG w spółkę kapitałową?

Na czym polega przekształcenie JDG w spółkę?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością) możliwe jest na podstawie art. 551 Kodeksu spółek handlowych. Proces odbywa się w kilku krokach i wymaga realizacji wielu formalności. Należy do nich sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy (powinien on być uzupełniony o opinię biegłego rewidenta), złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, powołanie członków organów spółki przekształconej, zawarcie umowy spółki, a także dokonanie wpisu we właściwym rejestrze. Ostatnim krokiem jest wykreślenie wpisu dotyczącego przekształcanego przedsiębiorstwa z CEIDG.

To bardzo uproszczony, ramowy plan przekształcenia działalności w spółkę. Wiele kroków, które musi zrealizować przedsiębiorca, zależy od jego indywidualnej sytuacji. Podejmując się więc zadania przekształcenia JDG, warto dokładnie zapoznać się z wytycznymi Kodeksu spółek handlowych. W przekształceniu pomóc mogą też wykwalifikowane jednostki, na przykład Kancelaria Vertex zajmująca się obsługą prawną przedsiębiorstw. Zaletą takiego rozwiązania jest pewność, że wszelkie formalności zostały dopełnione.

Jaki zalety ma przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę?

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową można rozpatrywać jako szansę na rozwój dla prowadzonego biznesu. Ma to też duże korzyści wizerunkowe wśród kontrahentów. Przede wszystkim jednak pomaga w optymalizacji zysków, a także zmienia zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy. Do tej pory za długi odpowiadał on całym swoim majątkiem, a po przekształceniu wyłącznie do kwoty wysokości kapitału.

Ważne jest również to, że spółka kontynuuje działalność przedsiębiorstwa, wchodzi w jego obowiązki. Oznacza to, że przejmuje wszelkie umowy, koncesje, pozwolenia, a dzięki temu firma może płynnie funkcjonować. To przejęcie nie wymaga dopełniania dodatkowych formalności.