Jak wygląda opiniowanie umów?

opiniowanie umow

Często osoby, które nie mają doświadczenia w niektórych branżach, otrzymują od swojego kontrahenta gotową do podpisania umowę. Warto taki dokument zanieść do adwokata. Specjalista przeanalizuje go i sprawdzi, czy nie znajdują się w nim żadne zapisy mogące spowodować negatywne konsekwencje dla swojego klienta. Taka procedura nazywa się opiniowaniem umów. Jak wygląda w praktyce?

Czym jest opiniowanie umów?

Opiniowanie umów to usługa oferowana przez radców prawnych i adwokatów. Jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Polega ona na bardzo skrupulatnej ocenie wszystkich znajdujących się w takim dokumencie zapisów. Są one analizowane pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa karnego, cywilnego, administracyjnego i podatkowego. Dodatkowo sprawdzane są wszelkie tzw. furtki prawne, które mogłyby spowodować możliwość różnej interpretacji zapisów przez poszczególne strony. Opiniowanie umów jest to więc czynność wymagająca dużej wiedzy i  znajomości prawa, dlatego powinna być przeprowadzana jedynie przez specjalistów.

Czego może dotyczyć opiniowane umowy?

Opiniowanie ma na celu uchronić klientów przed ewentualnymi konsekwencjami podpisania dokumentu, który zawiera niekorzystne dla nich zapisy. Może ono dotyczyć np. umowy:

  • pożyczki,
  • sprzedaży,
  • najmu,
  • o dzieło,
  • dzierżawy
  • darowizny,
  • leasingu.

Z takiej usługi chętnie korzystają również przedsiębiorstwa w zakresie nie tylko samego opiniowania, ale i sporządzania umów.

Etapy opiniowania umowy

Opiniowanie umowy dzieli się na kilka etapów.

1 — cel przedsięwzięcia. Klient, który zdecydował się skorzystać z usług oferowanych przez firmę taką jak kancelaria adwokacka Katowice Olga Zubrzyca-Staniczek przekazuje specjaliście informacje na temat realizowanego przedsięwzięcia.

2 — analiza projektu umowy. Zawarte są w niej wszystkie najważniejsze elementy tego dokumentu, czyli np. terminy realizacji lub sposób wypłacania wynagrodzenia.

3 — Rozwiązania zabezpieczające interes klienta. Zalicza się do nich prawa autorskie, umowę poufności czy zakaz konkurencji.

Opiniowanie umowy to dość skomplikowany proces, wymagający od specjalisty wiedzy i  skupienia. Dlatego klienci chcący skorzystać z tego typu usługi, powinni zgłosić się do kancelarii z odpowiednim wyprzedzeniem.