Jak się zachować w przypadku wystąpienia pożaru?

pozar

Według danych Państwowej Straży Pożarnej w 2021 roku w Polsce wybuchło ponad 106 tysięcy pożarów. Liczba ta robi wrażenie, a ryzyko pożaru w Twojej okolicy zawsze istnieje. Dlatego właśnie warto się przygotować i zapoznać się z podstawowymi procedurami podejmowanymi w przypadku wybuchu pożaru. W ten sposób zachowasz chłodny umysł nawet podczas ekstremalnych sytuacji. Jakie działania należy podjąć w trakcie pożaru?

Jak zapobiegać pożarom?

Pożary to naprawdę niebezpieczne zjawiska, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających w okolicy osób. Co więcej, niekontrolowane pożary nierzadko przyczyniają się do poważnych strat materialnych. Powodów, które mogą spowodować pożar, jest całe mnóstwo. Dlatego ograniczenie ich do zera jest praktycznie niemożliwe. Istnieją jednak sposoby, które w znacznym stopniu zmniejszą ryzyko wystąpienia takiej sytuacji.

Niezwykle ważnym elementem każdego budynku są systemy oddymiania i wentylacji. Nowoczesne instalacje przeciwpożarowe stanowią główne zabezpieczenie obiektów przed ogniem. Równie istotne jest uświadomienie przebywających w budynku osób o takim zagrożeniu. Pomoże Ci w tym Alerta prowadząca kompleksowe szkolenia dla firm.

Zasady postępowania w trakcie pożaru

Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy do pożaru już doszło? Przede wszystkim nie panikuj. Wiadomo, że nie należy to do najłatwiejszych zadań, jednak zachowanie spokoju podczas sytuacji ekstremalnych jest naprawdę istotne.

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w trakcie pożaru, jest zawiadomienie odpowiednich służb. W tym celu wybierz numer alarmowy straży pożarnej (998), przedstaw się, podaj swoją lokalizację i wyraźnie opowiedz o zaistniałej sytuacji. Pamiętaj, aby nigdy nie rozłączać się jako pierwszy.

Jeśli jesteś w środku palącego się obiektu, jak najszybciej poinformuj o tym wszystkie zagrożone osoby i wydostań się na zewnątrz. Drogi ewakuacyjne najczęściej oznaczone są pożarniczymi tablicami informacyjnymi i prowadzą Cię do najbliższego wyjścia. W trakcie ewakuacji nie wyprzedzaj idących przed Tobą osób, a zarazem nie spowalniaj ruchu.

W przypadku mocnego zadymienia pomieszczenia staraj się trzymać głowę jak najbliżej podłogi. Ze względu na to, że dym unosi się do góry, powietrze przy powierzchni nie jest aż tak zadymione.

Pamiętaj, aby podczas ewakuacji w pierwszej kolejności ratować siebie i inne osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. Twoje życie jest najważniejsze, dlatego zrezygnuj z zabierania ze sobą różnego rodzaju wartościowych rzeczy, które tylko opóźnią ucieczkę.