Czym jest egzamin OSCE?

egzamin medyczny

W przypadku studentów kierunków medycznych konieczna jest weryfikacja umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska pracy. Służy temu egzamin OSCE, który jest symulacją najczęstszych sytuacji i procedur wykonywanych podczas codziennej pracy z pacjentami.

Jakie umiejętności podlegają ocenie podczas egzaminu OSCE?

Zanim przyszli lekarze i adepci pielęgniarstwa otrzymają dyplomy, muszą wykazać się niezbędnymi kompetencjami, które pozwolą im przystąpić do pracy z pacjentami. Do weryfikacji ich wiedzy i praktycznych umiejętności klinicznych służy m.in. przeprowadzony w specjalnie wyposażonych salach egzamin OSCE (Objective Structured Clinical Examination),czyli Obiektywny Ustrukturyzowany Egzamin Kliniczny. To jedna z najczęściej stosowanych metod ewaluacji efektów uczenia się studentów, a jej istotą jest symulacja wykonywania takich czynności, jak:

 • zbieranie wywiadu,
 • badanie fizykalne,
 • komunikacja z pacjentem,
 • umiejętność interpretacji danych klinicznych,
 • wykonywanie iniekcji czy cewnikowania,
 • rozwiązywanie dylematów etycznych w kontakcie z pacjentami.

To wyzwanie dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek, podczas którego muszą wykazać się wiedzą, znajomością procedur medycznych oraz empatią.

W jakich warunkach realizowane są egzaminy OSCE?

Głównym celem egzaminu OSCE jest sprawdzenie nabytych umiejętności na polu podstawowych dyscyplin medycznych, podczas realizacji scenariuszy przygotowanych przez dedykowane zespoły kliniczne.

Egzaminy OSCE odbywają się w specjalnie przystosowanych salach, wyposażonych w urządzenia, pozwalające na przeprowadzenie niezbędnych symulacji. Odpowiednie do tego warunki oferują placówki takie, jak np. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Kutnie. W trakcie egzaminu studenci przechodzą przez szereg stacji, gdzie muszą wykonać przygotowane zadania w określonym przez egzaminatorów czasie.

Podczas egzaminu wykorzystywane są m.in.:

 • systemy audio-video,
 • kozetka lekarska,
 • stanowiska komputerowe,
 • lampy zabiegowe,
 • drobny sprzęt medyczny,
 • meble medyczne,
 • urządzenia prezentacyjne i komunikacyjne.

Symulacje wykonywane na sali egzaminacyjnej OSCE umożliwiają sprawdzenie kompetencji studentów, w tym ich sprawności w realizowaniu procedur ratujących zdrowie i życie pacjentów, co będzie niezbędne w codziennej praktyce klinicznej.