Czy kierowanie maszynami budowlanymi wymaga specjalnych uprawnień?

maszyny budowlane uprawnienia

Maszyny budowlane znajdują zastosowanie podczas wielu prac. Są konieczne do przygotowania terenu pod budowę, wykopywaniu zagłębień pod fundamenty czy też stawianiu samej konstrukcji. Urządzenia takie jak koparki, walce czy równiarki są też niezbędne podczas budowy dróg. Praca operatora tego typu maszyn może przynieść wysokie dochody. Czy jednak aby obsługiwać maszyny budowlane potrzeba specjalnych uprawnień? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Jakie uprawnienia są konieczne do obsługi maszyn budowlanych?

Urządzenia pracujące na placach budowy to często duże maszyny o wielu funkcjach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii mogą znacznie ułatwić i przyspieszyć prowadzone roboty. Obsługa koparek, dźwigów, ładowarek czy wózków widłowych może jednak być skomplikowana. Z tego powodu każdy operator tego typu maszyn powinien zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Jakie kroki trzeba podjąć w celu uzyskania uprawnień do prowadzenia i obsługi urządzeń budowlanych wyjaśniają eksperci z Fabryki Maszyn XCMG-Europa.

Jak tłumaczą specjaliści, aby prowadzić i obsługiwać takie maszyny, konieczne jest ukończenie stosownego kursu oraz zdanie egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od rodzaju maszyny, do której obsługi uprawnia jego ukończenie z pozytywnym wynikiem. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej nauki obsługi maszyny. Każda z nich to przynajmniej kilkadziesiąt godzin zajęć, zatem zapewnia rzetelne przygotowanie do nowego zajęcia. Kursy przygotowują kandydata do egzaminu państwowego z obsługi określonego typu urządzeń. Jego zaliczenie uprawnia do podjęcia pracy jako operator wybranej maszyny budowlanej.

Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia operatora maszyn budowlanych?

Kandydat, który chce zdobyć uprawnienia do obsługi maszyn budowlanych, musi mieć ukończone 18 lat. Powinien także charakteryzować się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym stosownym zaświadczeniem lekarskim. Do zapisu na kurs i obsługi większości maszyn nie jest wymagane prawo jazdy. Jednakże w przypadku pracy jako operator takich urządzeń często konieczne jest ich przemieszczanie na dalsze odległości. Dobrze zatem uzyskać również uprawnienia do prowadzenia pojazdów. W przypadku większości maszyn budowlanych, aby poruszać się nimi po drogach publicznych wystarczające będzie prawo jazdy kategorii B lub T.