Czy alkoholizm można wyleczyć?

leczenie uzaleznien

Alkoholizm to najczęstszy typ uzależnienia w Polsce. Specjaliści są zgodni – jest to choroba nieuleczalna, śmiertelna. Smutna prawda głosi, że alkoholik już zawsze nim pozostanie. Ratunkiem jest jednak terapia uzależnień, która pozwoli zatrzymać rozwój choroby i sprawi, że osoba chora wróci do normalnego życia. Jak leczy się alkoholizm?

Czym jest alkoholizm?

Alkoholizm to silne zaburzenie psychiczne, dotykające setki tysięcy Polaków. Uzależnienie polega na tym, że osoba chora nie jest w stanie kontrolować ilości spożytego alkoholu. Wiąże się to ze stopniowym pogarszaniem jakości życia alkoholika (pragnienie kolejnej dawki alkoholu przebija wszystko inne) oraz jego rodziny.

Istnieje wiele źródeł choroby alkoholowej – medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, genetyczne, hormonalne, socjologiczne.

Leczenie alkoholizmu – jak to wygląda?

Najpierw alkoholik musi przyznać sam ze sobą, że ma poważny problem i potrzebuje specjalistycznej pomocy, a także wsparcia od najbliższych. Samodzielne leczenie chorego w domy jest nieskuteczne. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest uczęszczanie na terapię leczenia uzależnień, prowadzoną stacjonarnie lub w ośrodku zamkniętym. Proces leczenia jest kilkuetapowy. Stosuje się podczas niego różne techniki i metody leczenia alkoholizmu. Prywatny Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Attente to miejsce nastawione na leczenie alkoholizmu (i nie tylko). Podobnie jak w wielu innych ośrodkach, podstawą leczenie tutaj jest terapia psychologiczna, którą często poprzedza odwyk, odtruwanie. Pracują tutaj doświadczeni psychoterapeuci.

Wszystko rozpoczyna się zazwyczaj od odwyku, odtrucia alkoholowego – dzięki temu chory oczyszcza swój organizm i likwiduje zgubne skutki spożywania alkoholu. Często wprowadzane są także esperal (wszywkę alkoholową) – to implementowany podskórnie środek, którego zadaniem jest przez dość długi czas wywołać awersję do alkoholu. Owa substancja wprowadza chorego w stan trzeźwości i pozwala mu w miarę skutecznie zapanować nad dalszą chęcią picia alkoholu.

Warto jednak pamiętać, że pomoc w zwalczeniu choroby alkoholowej jest skuteczna tylko wtedy, gdy alkoholik w pełni zaangażuje się w takie działania. Podczas terapii stara się on zrozumieć alkoholizm, jego powody, sposoby samokontroli.