Co zaliczamy do gazów technicznych?

gazy techniczne

Wiele procesów technologicznych nie mogłoby się obejść bez wykorzystania gazów różnego rodzaju. Wśród nich szczególnie popularne są gazy techniczne, które mają zastosowanie niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, co zaliczamy do gazów technicznych.

Zastosowanie gazów technicznych

Niekiedy można się spotkać z opinią, że gazy techniczne stosowane są jedynie w przemyśle spożywczym i spawalnictwie. Nie jest to jednak właściwe twierdzenie, ponieważ istnieje wiele rodzajów gazów technicznych, które wykorzystywane są w licznych procesach technologicznych, co potwierdza producent gazów technicznych z Warszawy.

Istnieje wiele rodzajów gazów technicznych o wszechstronnym zastosowaniu w licznych procesach technologicznych – od opalania pieców, przez produkcję tworzyw sztucznych aż po bardzo wydajne chłodzenie. Gazy mogą być również wykorzystywane jako paliwo do samochodów, a także mieć zastosowanie w medycynie. Ich użycie zależne jest nie tylko od rodzaju, ale także stopnia czystości, ponieważ on także różnicuje gazy techniczne wyjaśnia nasz rozmówca.

Jaki jest podział gazów technicznych?

Gazy techniczne są to gazy przechowywane są w skroplonej postaci w specjalnych butlach pod wysokim ciśnieniem. W zależności od branży ulegają one różnym podziałom. Podstawowy z nich dzieli je jednak na:

  • gazy spożywcze – mają zastosowanie w przemyśle spożywczy. Nie tylko pozwalają one utrzymać wysoką jakość żywności przez długi czas, ale znajdują zastosowanie także w samych procesach produkcyjnych. Są stosowane podczas pakowania żywności, powstrzymują rozwój pleśni, grzybów oraz bakterii. Używa się ich również przy rozlewaniu napojów oraz do nasycania gazem napojów gazowanych i musujących,
  • gazy sprężone – są to gazy, które zostały zapakowane pod ciśnieniem w celu przewozu. Zalicza się do nich gazy, których temperatura krytyczna jest niższa lub równa -50°C.
  • gazy ciekłe – należą do nich np. tlen, azot i argon, które mogą być dostarczane do klientów w postaci ciekłej i magazynowane w nich w zbiornikach kriogenicznych,
  • gazy palne – wykazują dużą podatność na zapłon przy podwyższonej temperaturze, iskrzeniu czy tarciu. Sprawdzają się m.in. w procesach spawania, cięcia, oczyszczania płomieniowego, natrysku czy prostowania płomieniowego.