Badania trójosiowe gruntów – o czym mowa w praktyce?

badanie gruntow

Badanie wytrzymałości gruntów to ważny etap przed rozpoczęciem budowy. Niezależnie czy chcemy postawić parterowy domek, dwupiętrowy dom czy hale produkcyjną, specjalista firma musi przebadać stan gruntów. Dzięki temu będzie można określić czy dany budynek może powstać na danym gruncie. 

Czym są badania trójosiowe gruntów?

Określenie parametrów mechanicznych gruntów, jest ważne dla inżynierii geotechnicznej. Pomagają je określić badania trójosiowe gruntów. Tego typu badania mają znaczenie w laboratoryjnej obsłudze inwestycji budowlanych. Dzięki nim inwestor może dowiedzieć się jakie właściwości ma grunt, przeznaczony pod konkretną inwestycję. Badania muszą być dokonane przed rozpoczęciem budowy, aby można było sprawdzić czy grunt utrzyma planowaną konstrukcję i oszacować z jakich rozwiązań inżynieryjnych będzie trzeba skorzystać.

Badanie przeprowadzane jest na próbkach o nienaruszonej strukturze w specjalistycznych maszynach, które nazywane są aparatami trójosiowymi. Próbka umieszczana jest w gumowej membranie, którą umieszcza się w komorze z wodą. Poddawana jest działaniu ciśnienia, co odtwarza warunki, panujące na terenie planowanej inwestycji. Kolejnym krokiem jest zwiększenie naprężenia pionowego, co wpływa na zmianę naprężeń ścinających. Pozwala to określić naprężenie dewiatorowe.  Badania trójosiowe pozwalają między innymi na ocenę spójności, kąta tarcia wewnętrznego, kąta dylatacji i sztywności.

W jakim celu wykonuje się badania trójosiowe?

Laboratorium geotechniczne wykonuje badania trójosiowe, aby przedstawić inwestorom wytrzymałość gruntu pod planowana inwestycję. Dzięki temu będzie wiadomo czy dany grunt nadaje się pod inwestycję. Będzie można również dobrać odpowiedni sprzęt i rozwiązania inżynieryjne, które pozwolą na wybudowanie inwestycji. Wyniki badań trójosiowych dadzą możliwośc optymalizacji rozwiązań projektowych. Precyzyjne określenie właściwości mechanicznych gruntu, może prowadzić do wygenerowania znaczących oszczędności na etapie wykonawstwa.