Rola rehabilitacji w życiu seniorów

rehabilitacja seniorow

Rehabilitacja to proces mający na celu przywrócenie pacjentowi sprawności fizycznej, psychicznej oraz społecznej, która uległa pogorszeniu na skutek różnych schorzeń lub urazów. W przypadku seniorów rehabilitacja jest szczególnie ważna, ponieważ przyczynia się do poprawy jakości życia, zwiększenia niezależności oraz zmniejszenia ryzyka kolejnych problemów zdrowotnych. W artykule przedstawiamy, jakie korzyści niesie ze sobą regularne uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych dla osób starszych.

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa obejmuje ćwiczenia mające na celu poprawę siły mięśniowej, elastyczności stawów oraz wytrzymałości organizmu. Seniorzy często borykają się z problemami zdrowotnymi takimi jak choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoporoza czy zaburzenia równowagi. Prowadzone przez specjalistów zajęcia rehabilitacyjne np. podczas turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów w Poznaniu mogą przeciwdziałać tym schorzeniom i pomóc w ich leczeniu.

W ramach rehabilitacji ruchowej można wyróżnić kilka rodzajów ćwiczeń:

  • ćwiczenia ogólnorozwojowe – mające na celu poprawę kondycji fizycznej,
  • ćwiczenia wzmacniające – skierowane na rozbudowę masy mięśniowej,
  • ćwiczenia rozciągające – poprawiające elastyczność mięśni i stawów,
  • ćwiczenia równoważne – mające na celu poprawę funkcjonowania układu równowagi.

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest skierowana do osób po udarze mózgu, chorobie Parkinsona czy stwardnieniu rozsianym. Głównym celem tego rodzaju rehabilitacji jest poprawa funkcji ruchowych, sprawnego poruszania się oraz komunikacji. W jej ramach stosowane są różnorodne metody, takie jak terapia ruchowa, zajęcia logopedyczne czy treningi manualne.

Rehabilitacja psychiczna

W życiu seniorów niezwykle ważna jest również rehabilitacja psychiczna, która obejmuje wsparcie emocjonalne oraz pomoc w radzeniu sobie z chorobami psychicznymi, takimi jak depresja czy zaburzenia lękowe. Pomoc psychologiczna może również ułatwić adaptację do zmian związanych z procesem starzenia się, takich jak utrata zdrowia, samodzielności czy utrata bliskich osób.

Rehabilitacja społeczna

Celem rehabilitacji społecznej jest wsparcie seniorów w procesie adaptacji do ograniczeń wynikających z wieku czy chorób, umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i izolacji. W ramach rehabilitacji społecznej np. w domu opieki Dom Anna organizowane są różnorodne zajęcia, takie jak warsztaty, spotkania integracyjne czy grupy wsparcia.