Posiadanie narkotyków- co mówi o tym polskie prawo?

W naszym kraju podejmuje się wszelkie środki prewencyjne, które mają ograniczyć dostęp i rozpowszechnianie środków odurzających. Nie da się jednak ukryć, że przeciwdziałanie narkomanii jest niezwykle trudne. Wynika to z faktu, że w dalszym ciągu spotykamy się z dość wieloma możliwościami pozyskania takich środków, a co więcej, najbardziej podatni na ich działanie są ludzie młodzi, którzy popychani ciekawością, decydują się na „spróbowanie”. Artykuł 62 Kodeksu Karnego jednak pozostaje całkowicie bezwzględny jeśli chodzi o środki odurzające, a także określa stosowny wymiar kary za posiadanie tego typu substancji. Wobec tego, co grozi za posiadanie narkotyków zgodnie z polskim prawem?

Artykuł 62 Kodeksu Karnego- o czym on traktuje?

W Polsce posiadanie substancji odurzających jest oczywiście nielegalne. Nie można więc rozpowszechniać, ani stosować na własny użytek narkotyków wszelakiego pochodzenia. Takie działania są oczywiście surowo karane, zgodnie z myślą polskiego prawa. Dokładniej traktuje o tym artykuł 62 Kodeksu Karnego. Poniekąd nawiązuje on do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która dokładniej precyzuje nielegalność posiadania środków odurzających. Niemniej jednak sam artykuł 62 Kodeksu Karnego mówi o tym, że kto wbrew wspomnianej już ustawie posiada albo środki odurzające albo środki psychotropowe podlega bezwzględnej karze pozbawienia wolności do lat 3. Co więcej artykuł 62 Kodeksu Karnego odnosi się już do sytuacji, w której sprawca wspomnianego już czynu, posiada znacznie większe ilości narkotyków. Wówczas, w przypadku zatrzymania powinien się on liczyć z karą pozbawienia wolności w wymiarze nawet do lat 10. Z kolei jeśli przy sprawcy zostanie znaleziona niewielka ilość narkotyków lub substancji psychotropowych, wówczas wymiar kary może być łagodniejszy. W takich wypadkach sąd może orzec karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do jednego roku.

Co grozi nieletniemu za posiadanie narkotyków?

Wspomniane już zostało, że osoby nieletnie coraz chętniej decydują się na popełnienie czynu zabronionego i sięgają po substancje odurzające lub środki psychotropowe. Może być to podyktowane zwykłą ciekawością, jednak mimo młodego wieku, sprawcy takiego czynu muszą liczyć się z tym, że zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności. W takich wypadkach, nieletni stają przed Sądem Rodzinnym. Oczywiście warto w tym momencie doprecyzować, że nieletnim, w myśl polskiego prawa jest osoba, która ukończyła 13 rok życia, jednak nie ukończyła lat 17. Co więc grozi nieletniemu za posiadanie narkotyków? W tym momencie można powiedzieć, że wiele zależy od okoliczności oraz samej interpretacji czynu zabronionego przez sąd. Zwykle stosuje się jednak środki zapobiegawcze, poprawcze lub wychowawcze, które dokładniej określa ustawa o postępowaniu w sprawie nieletnich- artykuł 6. Zgodnie z nią, za posiadanie substancji zabronionych, wobec nieletniego może zostać orzeczone:

  • udzielenie upomnienia;
  • zobowiązanie nieletniego do określonego postępowania lub wykonania określonych prac;
  • ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub prawnych opiekunów;
  • ustanowienie nadzoru organizacji młodzieżowej;
  • zastosowanie nadzoru kuratorskiego;
  • skierowanie nieletniego do placówki opiekuńczo- wychowawczej;
  • umieszczenie nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Zgodnie z przytoczonym już artykułem 62 Kodeksu Karnego, a także ze wspomnianą ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie narkotyków na własny użytek również nie jest dozwolone. Zgodnie z artykułem 62 Kodeksu Karnego, nawet posiadanie niewielkiej ilości substancji odurzających lub substancji psychotropowych na własny użytek, zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności na okres jednego roku.

Co grozi za posiadanie znacznej ilości narkotyków?

Artykuł 62 Kodeksu Karnego różnicuje wymiar kary za posiadanie substancji odurzających lub substancji psychotropowych. Głównie różnica odnosi się do ilości posiadanych narkotyków. W przypadku kiedy przy sprawcy czynu zabronionego, zostanie znaleziona pokaźna ilość narkotyków, wówczas może się on spodziewać najwyższego wymiaru kary, który przewidziany jest przez polskie prawo za posiadanie narkotyków lub środków odurzających. Zgodnie z tym co zawarte jest w artykule 62 Kodeksu Karnego, posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Ostateczny wymiar kary zależy jednak od interpretacji i orzeczenia sądu.