Integracja zespołu – okazja do zbudowania silnego, zgranego team’u?

Integrowanie współpracujących ze sobą osób jeszcze do niedawna miało miejsce jedynie w dużych korporacjach, dziś jednak coraz częściej decydują się na nią także właściciele mniejszych firm. Choć team building pochłania czas i środki pieniężne, nie należy traktować go wyłącznie jako przykrą konieczność, bowiem w dłuższej perspektywie czasowej daje możliwość zbudowania silnego, zgranego zespołu pracowników.

Na czym polega integrowanie zespołu?

Sposobów na integrację zespołu pracowników jest bardzo dużo, a ich dobór powinien zależeć w głównej mierze od możliwości finansowych pracodawcy oraz potrzeb samych pracowników. Najpopularniejszą formą są imprezy integracyjne, podczas których zatrudnieni mogą swobodnie porozmawiać między sobą na tematy niezwiązane bezpośrednio z pracą. Dużą popularność zdobywają również gry zespołowe czy miejskie, które dają realną możliwość współpracowania oraz poznania mocnych i słabych stron konkretnych osób. W grach zespołowych (mogą one przybrać na przykład formę zawodów sportowych) liczy się nie tyle rywalizacja, co właśnie współpraca. Team building może przybrać formę zajęć artystycznych, warsztatów kulinarnych czy spotkania na neutralnym gruncie, na przykład wspólnego lunchu. Czasami w firmach wprowadza się pewne zwyczaje, które mają na celu ciągłe zacieśnianie więzi – mogą być to wspólnie spożywane posiłki czy regularne spotkania w salach konferencyjnych, na których omawia się bieżące sytuacje, próbując jednocześnie znaleźć wyjście z tych najtrudniejszych.

Kosztowny proces czy duża szansa?

Wiele osób uważa, że integracja zespołu musi sporo kosztować. Rzeczywiście, zorganizowanie dużej imprezy integracyjnej wiąże się z pewnymi wydatkami, jednak codzienny team building nie musi być drogi. Warto mieć na uwadze, że jest to nie jednorazowe spotkanie, a ciągły proces, który ma na celu zbudowanie zmotywowanego, silnego zespołu. Integracja powinna mieć miejsce szczególnie w momencie, gdy w teamie pojawia się nowy pracownik. Daje to możliwość lepszego poznania jego mocnych i słabych stron, a także nawiązania bliższych więzi z innymi. Jakie korzyści niesie za sobą team building? Wśród nich wymienia się przede wszystkim:

  • zacieśnienie więzi pomiędzy współpracownikami,
  • poznanie lepiej osób, z którymi na co dzień mamy jedynie wirtualny kontakt,
  • możliwość wymiany opinii czy doświadczeń,
  • wyłonienie lidera,
  • prawidłowe obsadzenie ról w zespole.

Warto mieć na względzie, że integrowanie zespołu można przeprowadzić nawet przy ograniczonym budżecie. Pewnego rodzaju zwyczaje (jak chociażby cotygodniowe spotkania w sali konferencyjnej) budują nie tylko pozytywną atmosferę, ale również swego rodzaju kulturę grupy.

Kto jest odpowiedzialny za integrowanie zespołu?

Problem organizacji integracji zespołu zwykle polega nie na braku pomysłów, a na niewyznaczeniu osoby, która będzie za cały proces odpowiedzialna. W mniejszych firmach w rolę organizatora zwykle wchodzi właściciel, który powinien dobrze znać swój zespół, umiejętnie z nim współpracując. W przypadku większych przedsiębiorstw czy korporacji, za team building powinien odpowiadać dyrektor działu bądź dział HR. W praktyce najczęściej stawia się na współpracę HR-owców z managerami. Ci pierwsi zajmują się doborem aktywności w procesie integracji grupy, drudzy zaś wskazują, jakie aspekty należy jeszcze dopracować – czy jest to bliższe zapoznanie się pracowników, czy może wyłonienie nowego lidera. Warto pamiętać, że integracja zespołu powinna polegać na wzajemnym wsłuchiwaniu się w swoje potrzeby i ciągłej, efektywnej komunikacji.